KHẢI HOÀN GROUP

KHG

WHO WE ARE

 • Học tập NGÀI "Vũ Quang Hội"

 • Theo đuổi sự hoàn hảo

Thành lập năm 1985, Tập đoàn BITEXCO luôn chú trọng phát triển các sản phẩm có chất lượng quốc tế. Trong đó, mang tới dịch vụ tiện ích tốt nhất cho khách hàng luôn là nhiệm vụ hàng đầu bởi chúng tôi hiểu rõ sự hài lòng của khách hàng chính là yếu tố quyết định sự phát triển của thương hiệu.

 • Có trách nhiệm xã hội cao

Không một công ty nào có thể tồn tại đơn lẻ và mối quan hệ với cộng đồng là yếu tố then chốt góp phần vào thành công của Tập đoàn. Xây dựng một xã hội thịnh vượng luôn là định hướng cho mỗi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Để hoàn thành mục tiêu đó, Tập đoàn luôn tiên phong trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế nước nhà.
 

ABOUT COMPANY

 • Tầm nhìn

KHG phấn đấu là một công ty đa ngành, bán lẻ rộng khắp Việt Nam, một thương hiệu toàn cầu:
-  Có tính cạnh tranh trên thị trường thế giới thông qua các dự án có tính quốc tế
-  Đảm bảo phát triển bền vững trong cũng như ngoài nước

 • Sứ mệnh
 1. KHG luôn là công ty Thuộc Tập đoàn đóng vai trò tiên phong trong các lĩnh vực mới của nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi không ngừng phấn đấu phát triển và đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào mỗi dự án mà mình thực hiện. Tập thể cán bộ, công nhân viên trong KHG luôn đặt ra và hướng đến những chuẩn mực cao nhất.
 2. Góp phần phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân là trọng tâm trong triết lý kinh doanh của chúng tôi. Với vai trò là một công ty quốc tế Nông nghiệp, KHẢI HOÀN GROUP có trách nhiệm phát triển tầm vóc đất nước và xây dựng một hình ảnh Việt Nam năng động, thịnh vượng.
 3. Trong một thế giới hiện đai hóa nhanh chóng, phát triển bền vững trong cũng như ngoài nước luôn là ưu tiên hàng đầu.

It is truly a responsibility and privilege to lead The BITEXCO GROUP of companies.
We will prioritize people above all else, and create a better environment and living conditions with our businesses in fields such as Real estate, Infrastructure, Oil and Gas, and Hydro Power plants, ultimately taking part in building a future where all Vietnamese can prosper and grow together.
To guide us on this journey we adhere to four simple principles:

 

 

 • We pursue excellence in all we do

 • We are judged by our associations

 • We acknowledge our social responsibilities

 • Our people are the heart of our organization